نایلون تشکی

جستجو

پرگاس پلاست تولید کننده انواع نایلون های تشکی با بهترین کیفیت

نایلون تشکی با ضخامت های مختلف از 0/010 تا 0/030 بصورت طاقه نایلون تشکی, کیسه تشکی و یا بصورت طاقه پرفراژ دار قابل تولید میباشد.

 

 

پرگاس پلاست در گوگل مپ

 

آخرین اخبار

Feed not found.